Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
dautunuocngoai.gov.vn
26/10/2018 09:25:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH thiết bị cơ khí duyên thế kỷ Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/10/2018 09:24:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH THỦY TINH WELL GLASS, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/10/2018 09:20:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH TASCO SAIGON, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
10/10/2018 10:40:00
Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Stylus Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/09/2018 16:06:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH QUALISERVICE, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/09/2018 16:06:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Tiểu pháp, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/09/2018 16:06:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH sản xuất thương mại Dazhu, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/09/2018 16:06:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT LOVEBREAD, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/09/2018 16:05:00
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SAREMCO HÀN QUỐC, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
13/08/2018 10:48:00
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SAREMCO HÀN QUỐC, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»