Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
dautunuocngoai.gov.vn
04/01/2019 12:08:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty CP NIVL, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
20/12/2018 16:04:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Chi nhánh Công ty Cổ phần V-Trac, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
20/12/2018 16:02:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH liên doanh thủy sản Nam Hải, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
20/12/2018 15:57:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Du thuyền Hạ Long AQUA-RHUM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
18/12/2018 09:45:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO WON, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
12/12/2018 13:54:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt – Trung, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
26/11/2018 10:29:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV TBO Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:29:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Bofa Thailand, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:23:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Kijroongraung Health Co.,Ltd, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:19:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Lexor - Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»