Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hội nghị 30 FDI tại Việt Nam
13/08/2018 10:48:00
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SAREMCO HÀN QUỐC, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
16/07/2018 13:52:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÚ AN LỆ, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
28/06/2018 15:05:00
Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Aelim Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/06/2018 09:36:00
Thực hiện quy định tại Điều 15 Thông tu số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
15/05/2018 09:30:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV SONGHWA INC, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
15/05/2018 08:35:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH WEITA, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
15/05/2018 08:33:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH VENTRON TECHNOLOGIES VN, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:15:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH THERMATEX VIỆT NAM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:13:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAA WIEW VIỆT NAM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:11:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MAXROB, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»