Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
19/08/2020 21:25:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2020 21:24:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH P&F Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
17/08/2020 09:01:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu nhà đầu tư Công ty CP Tơ lụa Hà Nội liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
15/07/2020 09:26:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Minh Việt liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/05/2020 13:46:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Gấc Tây Nguyên liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
26/05/2020 13:25:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư TITAN-TECH CO.,LTD (Hàn Quốc) liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
26/05/2020 13:22:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Vạn sự Thông (Trung Quốc) liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/03/2020 15:16:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Công nghệ sinh hóa Hoa Duyệt - Tương Âm - Hồ Nam - Trung Quốc liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
05/03/2020 11:44:00
Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: AF GROUP,Inc liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
24/02/2020 11:15:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư: Pana-Bright Limited liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»