Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đầu tư nước ngoài
07/05/2018 15:34:00
54 thủ tục hành chính thuộc hơn 10 lĩnh vực, vừa được xoá bỏ theo Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018, của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt phương án tổng ...
25/10/2016 08:28:00
Bộ Tài chính lần đầu tiên đề xuất một văn bản mang tầm nghị định để quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, chống thất ...
16/06/2016 09:37:00
(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho đối tượng này.
20/05/2016 10:31:00
Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
14/04/2016 14:44:00
Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/12/2015 quy định về mẫu báo cáo giám sát và đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ...
10/03/2016 10:03:00
Ngày 3/2/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
07/03/2016 16:32:00
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 36/2016/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác ...
07/03/2016 16:28:00
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công ...
29/12/2015 12:40:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân có thể tải nội dung thông tư tại các liên kết dưới đây
18/11/2015 15:12:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015
  1 - 10  Xem tiếp»