Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2019 diễn ra sáng ngày 26/6/2019, tại Hà Nội với chủ đề “Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững”; có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến ...
Cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; phù hợp với thông lệ đầu tư quốc tế cũng như tình hình thực tế tại Việt Nam…là một trong những mục tiêu chính hướng đến khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook