Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đầu tư nước ngoài
Bên cạnh việc thẳng thắn tiếp thu những phản ánh về các vấn đề tồn tại; Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2018 diễn ra ngày 4/7, tại Hà Nội; cũng là nơi các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về những khó khăn, nguyên nhân, bài học và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.
Kế hoạch tổ chức Hội chợ công nghệ cao tỉnh Bình Dương năm 2018, vừa được UBND tỉnh Bình Dương ban hành; với chủ đề "Xây dựng Thành phố thông minh bằng công nghệ mới". Hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 11/10 - 12/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT); Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và các Nghị định: Số 29/2008/NĐ-CP, số 164/2013/NĐ-CP, số 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 10/7/2018.
30 Năm FDI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Website về đầu tư
Danh bạ điện thoại