Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nhiều lĩnh vực trong công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi
Từ nguồn ngân sách, Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Nội dung trên là quy định tại Thông tư 29/2018/TT-BTC, do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thông tư 29 nêu rõ mức từng mức hỗ trợ cụ thể; trong đó hỗ trợ tối đa 100% được áp dụng cho các khoản chi phí: Tổ chức đánh giá, xác nhận năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ;tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đánh giá và công nhận các doanh nghiệp có trình độ và quy mô đáp ứng yêu cầu quốc tế.

Mức hỗ trợ tối đa 70%các khoản chi phí: Tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nướcvào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Tổ chức hội chợ triển lãm kết nối công nghiệphỗ trợ trong nước: Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; dịch vụ phụcvụ… Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 12 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Đối với tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ tại nước ngoài gồm thuê mặ tbằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; trang trí chung của khu vực Việt Nam (bao gồm cả gian hàng quốc gia nếu có); chi phí tổ chức khai mạc (nếu là hội chợ triển lãm riêng của Việt Nam): Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 150 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Chi tổ chức đoàn giao dịch, xúc tiến đầu tư tại nước ngoài: Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 28 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 42 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi,Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 70 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/thương hiệu.

Trường hợp tuyên truyền,quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác: Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 70 triệu đồng/1 chuyên đề tuyên truyền...

Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ Chương trình phát trin công nghiệp hỗ trợ phải đáp ứng đủ các điều kiện, như : (1) Nội dung nhiệm vụ, đề án phù hợp với nội dung quy định Khoản 2 Điều 10 Quyết định số  10/2017/QĐ-TTg ngày 3 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát trin công nghiệp hỗ trợ. (2)Nhiệm vụ, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Công thương đối vớiphát triển công nghiệp hỗ trợ cấp trung ương; UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ cấp địa phương). (3) Đơn vị đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ)…

BK (TH)

Số lượt đọc: 2116 Cập nhật lúc: 18/05/2018 13:28:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ