Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Xí nghiệp may Lạng Giang

- Số Giấy chứng nhận đầu tư: 20121000145

- Ngày cấp lần đầu: 11/11/2008; Cơ quan cấp: UBND tỉnh Bắc Giang

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Tân Thành, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 3/2019

- Lý do:  Tài sản trên đất của dự án đã bị Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang bán đấu giá phát mại cho Nhà đầu tư khác (Hợp đồng mua bán ngày 25/7/2018).

2. Thông tin về Nhà đầu tư:

- Tên Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400398798 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 17/4/2008 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 31/5/2016.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Thành, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.368.0897

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên Nhà đầu tư: Cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400398798 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 17/4/2008 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 31/5/2016.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Thành, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.368.0897

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0240.3854.317

* Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lương Đình Định

- Chức danh: PTP Hợp tác và Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204.3859.606

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật/.
Số lượt đọc: 681 Cập nhật lúc: 27/05/2019 11:48:00

Tin khác