Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
dautunuocngoai.gov.vn
01/04/2019 16:53:00
Tính đến 20/3/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đạt kỷ lục về giá trị vốn ...
04/03/2019 10:42:00
Tính đến 20/2/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.
27/02/2019 15:46:00
Tọa đàm lần thứ sáu giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) được thực hiện ngày 26/2/2019 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy việc ...
31/01/2019 14:14:00
Tính chung trong tháng 01 năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm ...
25/12/2018 10:50:00
Tính chung trong năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,46 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.
26/10/2018 16:16:00
Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 27,9 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.
26/09/2018 16:59:00
Tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.
27/08/2018 16:32:00
Tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.
06/08/2018 14:54:00
Để kịp thời tuyên dương đối với các doanh nghiệp duy trì xếp hạng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn trong 2 năm liên tục. Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã tổ ...
  1 - 10  Xem tiếp»