Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
07/10/2019 08:55:00
“Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương…” là thống nhất giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ...
08/08/2019 18:35:00
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009. Hệ thống ...
12/06/2019 15:10:00
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một trong những nội dụng quản lý nhà nước về đầu tư. Việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc giavề đầu tư ...
29/05/2019 12:52:00
Dự án Nâng cấp và Phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, được triển khai thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) từ đầu năm ...
08/05/2019 15:04:00
Hôm qua (7/5/2019), tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, cơ quan EDV và ESG Singapore đã ...
12/04/2019 08:43:00
Tổ Giúp việc cho Bản Quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ có 09 thành viên, bao gồm các cán bộ, chuyên viên có năng lực, tinh ...
08/04/2019 07:22:00
Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại khoản đầu tư 5,5 triệu USD cho dự án nhằm giúp cải thiện thủ tục hiệu quả hành chính trong đầu tư tư nhân của Chính phủ. Đưa vào hệ ...
02/04/2019 09:40:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã công bố dự án mang tên “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”.
29/03/2019 09:14:00
Việc triển khai dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách ...
20/03/2019 13:55:00
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió số 05 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
  1 - 10  Xem tiếp»