Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
20/04/2017 14:21:00
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài tính đến 31/3/2017 Thái Nguyên đã thu hút được 124 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư lên đến 7,26 tỷ USD chiếm hơn ...
20/04/2017 14:20:00
Trong 3 tháng đầu năm, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có quy mô vốn lớn của Bình Dương rất “đáng nể”, trong đó, không ít dự án thuộc các lĩnh vực được xem là ...
04/04/2017 11:02:00
Tính đến 20/3/2017, Australia có 396 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 1,82 tỷ USD, xếp thứ 19/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam
04/04/2017 11:01:00
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài tính đến Quý I năm 2017 Hoa Kỳ có 834 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10,2 tỷ USD và xếp thứ 9 trong tổng ...
31/03/2017 10:41:00
Như vậy, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào FDI trong lĩnh vực năng lượng sạch, những doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, tiêu tốn ít năng lượng và lĩnh ...
31/03/2017 10:39:00
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài luỹ kế tính đến Quý I năm 2017 cả nước có 23.071 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư là 300,74 tỷ USD, xét theo vùng ...
31/03/2017 10:37:00
Tính lũy kế đến tháng 3/2017, các nhà đầu tư Hà Lan có 282 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 7,65 tỷ USD và xếp thứ 11/116 quốc gia và vùng lãnh thổ ...
13/01/2017 15:23:00
Việt Nam được coi là địa bàn đầu tư quan trọng trong khu vực của chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của Thái Lan . Đây là cơ hội rất lớn để Việt Nam thu ...
04/07/2016 08:55:00
Tính đến ngày 15/06/2016, TP.HCM có 367 dự án có vốn FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 512,7 triệu USD, trong đó kinh doanh bất động sản vẫn là ...
16/06/2016 09:33:00
Việt Nam là đối tác đầu tư ra nước ngoài lớn thứ 4 của Hàn Quốc sau Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông.
  1 - 10  Xem tiếp»