Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
28/11/2019 15:21:00
Sáng ngày 28/11/2019 tại Seoul, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì, phát biểu trong Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, nhân chuyến thăm chính thức ...
29/10/2019 16:00:00
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ I, diễn ra tại Seoul (Hàn ...
12/09/2019 18:26:00
1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phương.
15/05/2019 18:13:00
Theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 và Điều 54 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì định kỳ hàng tháng, hàng quý ...
03/10/2018 14:43:00
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 3 Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin định kỳ quý ...
03/10/2018 14:42:00
Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng ...
03/04/2018 10:51:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nhóm Ngân hàng thế giới (World Bank) đang phối hợp xây dựng Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2018-2030. Mục tiêu ...
15/11/2017 09:28:00
Ngày 14/11, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng phụ trách về Hợp tác phát triển và Hoạt động nhân đạo Luxembourg Romain Schneider đã ...
  1 - 10  Xem tiếp»