Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
13/10/2014 15:06:00
Tính tới ngày 20/09/2014, Đà Nẵng có 300 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,98 tỷ USD, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bình quân 1 dự ...
13/10/2014 14:51:00
Tính tới ngày 20/09/2014, tỉnh Thanh Hóa có 50 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 10,16 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bình quân 1 dự ...
13/10/2014 14:50:00
Tính tới ngày 20/9/2014, tỉnh Thừa Thiên Huế có 82 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,3 tỷ USD, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bình quân 1 ...
26/10/2012 11:25:00
Sau 15 năm phát triển, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, góp phần tích cực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp.
26/10/2012 11:24:00
Với vốn đầu tư và doanh thu xuất khẩu vào loại lớn tại Đồng Nai, Công ty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam hiện đang có những kế hoạch cải thiện sản xuất để nâng cao doanh số xuất khẩu sau một thời gian giảm sút. Ông TAKANORI YAMASHITA - Tổng giám đốc Fujitsu đã ...
14/01/2011 10:54:00
Tính đến ngày 20/5/2010, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 34 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 6,985 tỷ USD. Quy mô vốn đầu tư bình quân 1 dự án là 205,4 triệu USD, cao hơn so gấp 12,8 lần so với quy mô vốn đầu tư bình quân/dự án của cả nước là 16 triệu USD.
14/01/2011 10:44:00
Tính đến ngày 20/5/2010, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 2029 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 22,91 tỷ USD, đứng thứ 3 trong cả nước (sau TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu) về thu hút đầu tư nước ngoài. Quy mô vốn đầu tư bình quân một dự án là 11,3 ...
  1 - 10