Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
30/09/2020 08:26:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Quý Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Hội nghị giới thiệu những điểm mới của Luật Đầu tư số 61 (phần về đầu tư ra nước ngoài) và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài
06/11/2019 16:48:00
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Dự toán hoạt động năm 2019 của Ban Quản lý dự án “Nâng cấp và Phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu ...
04/03/2019 16:39:00
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ - BKHĐT ngày 15/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu ...
23/01/2019 10:49:00
Ngày 11/01/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục ...
24/03/2015 17:32:00
Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được chuyển tiền ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
13/08/2007 14:42:00
Qui trình nội bộ trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo cơ chế một cửa
13/08/2007 14:41:00
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài(Quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài)
13/08/2007 11:24:00
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến mục tiêu đầu tư, quy mô dự án đầu tư, vốn đầu tư, chủ đầu tư, nước tiếp nhận dự án đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư ...
  1 - 10