Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
03/10/2014 10:05:00
(Baodautu.vn) Nhiều địa phương bắt đầu thực hiện “quyền lựa chọn” dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của dòng vốn này.
03/10/2014 10:05:00
(Baodautu.vn) Không nhiều dự án quy mô lớn, đặc biệt là các dự án tỷ USD, nhưng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang tiếp tục chảy vào Việt Nam, đặc biệt trong ...
01/02/2013 10:13:00
Đầu tư theo chuỗi dự án sản xuất sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sẽ được hưởng ưu đãi cao hơn so với các dự án đơn lẻ
06/12/2012 13:03:00
Công ty quản lý nợ chỉ nên tồn tại trong khoản thời gian là từ 5-7 năm là phù hợp. Nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm, có vốn nhưng lại bị giới hạn về "room".
  1 - 10