Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
10/01/2020 10:39:00
Ngày 9/1/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ với chủ đề ...
25/07/2018 08:07:00
Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 13/7/2018, đã được ban hành ...
26/06/2018 08:33:00
Quy định trên được ghi trong Thông tư 47/2018/TT-BTC, do Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có ...
07/05/2018 15:34:00
54 thủ tục hành chính thuộc hơn 10 lĩnh vực, vừa được xoá bỏ theo Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018, của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt phương án tổng ...
25/10/2016 08:28:00
Bộ Tài chính lần đầu tiên đề xuất một văn bản mang tầm nghị định để quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, chống thất ...
16/06/2016 09:37:00
(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho đối tượng này.
20/05/2016 10:31:00
Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
14/04/2016 14:44:00
Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/12/2015 quy định về mẫu báo cáo giám sát và đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ...
10/03/2016 10:03:00
Ngày 3/2/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
07/03/2016 16:32:00
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 36/2016/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác ...
  1 - 10  Xem tiếp»