Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
15/05/2018 09:30:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV SONGHWA INC, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
15/05/2018 08:35:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH WEITA, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
15/05/2018 08:33:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH VENTRON TECHNOLOGIES VN, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:15:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH THERMATEX VIỆT NAM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:13:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAA WIEW VIỆT NAM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:11:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MAXROB, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:10:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH LT, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:08:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH KT, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:06:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH KORVET, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/05/2018 09:01:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH HUA DIAN, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tam phia Bac
Trung tam mien trung
Trung tam phia Nam
Website về đầu tư
Danh ba