Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
09/10/2017 10:49:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Biomass Mekong TG, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
09/10/2017 10:46:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Đại Kỷ, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
26/09/2017 16:17:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Coreka Partners, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
22/09/2017 13:50:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sero Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
22/09/2017 13:50:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phúc Tuyền, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
22/09/2017 13:49:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hóa mỹ phẩm Trung - Hưng Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/09/2017 15:59:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc Vina Kangaroo, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
11/09/2017 15:59:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Quốc tế Designlive, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
28/07/2017 14:49:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yuda, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
25/07/2017 09:46:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH PJI-LFGC (Việt Nam), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016