Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
28/07/2017 14:49:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yuda, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
25/07/2017 09:46:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH PJI-LFGC (Việt Nam), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/05/2017 10:32:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỂM HẸN THIÊN NHIÊN, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/05/2017 10:28:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Chế tạo mắc quần áo An Cương, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/05/2017 10:24:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Quốc tế ô tô Kars Hải Phòng, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/05/2017 09:19:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH RUSSIAN SOUTH EAST, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/05/2017 09:17:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH GIA HỘI, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/05/2017 09:15:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CPV+S, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/05/2017 09:07:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANH TRUNG, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
17/04/2017 10:37:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Đà Lạt Xanh, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016