Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
06/12/2017 15:58:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH TK-Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:56:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Honey Hall, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:51:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Vũ Thành, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:42:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Hữu hạn Điện máy Sohwa, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:32:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn GNS Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
17/11/2017 14:38:00
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Bán dẫn Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
30/10/2017 09:56:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - sản xuất Hoàng Tân (nay chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Hoàng Tân), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
30/10/2017 09:56:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chienmax Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
09/10/2017 10:49:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Biomass Mekong TG, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
09/10/2017 10:46:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Đại Kỷ, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016