Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
20/04/2018 10:27:00
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAY SEOWON VINA, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
12/04/2018 09:57:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Khánh Hoàng, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/03/2018 14:57:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Khu công nghiệp Lạc Thịnh, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/03/2018 14:52:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Tiệp, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
02/03/2018 11:53:00
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH QSIC Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
02/03/2018 09:02:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Va2xuco, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
09/02/2018 10:57:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Hồ Bắc, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
30/01/2018 09:44:00
Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Exon Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/12/2017 09:37:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH K&P, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/12/2017 09:28:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Shin Kwang Global Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
Đầu tư nước ngoài
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016