Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
09/02/2018 10:57:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Hồ Bắc, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
30/01/2018 09:44:00
Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Exon Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/12/2017 09:37:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH K&P, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/12/2017 09:28:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Shin Kwang Global Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:58:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH TK-Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:56:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Honey Hall, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:51:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Vũ Thành, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:42:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Hữu hạn Điện máy Sohwa, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
06/12/2017 15:32:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn GNS Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
17/11/2017 14:38:00
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Bán dẫn Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
Đầu tư nước ngoài
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016