Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
12/12/2018 13:54:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt – Trung, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
26/11/2018 10:29:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV TBO Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:29:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Bofa Thailand, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:23:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Kijroongraung Health Co.,Ltd, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:19:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Lexor - Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:08:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Kỹ thuật khuôn mẫu N&T Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:05:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Rossano, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/11/2018 15:01:00
Thông báo yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Kỹ thuật Teeshan, liên hệ với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
21/11/2018 14:51:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Hiệp Tường (VN), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
20/11/2018 16:39:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Dự án khoa học kỹ thuật Looklive Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook