Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
21/02/2019 10:00:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Thermex (Việt Nam) liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
14/02/2019 09:37:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH EGFLEX liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
31/01/2019 10:12:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công tyTNHH Sung Il E&C liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
31/01/2019 10:10:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công tyTNHH S-One Tech liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
31/01/2019 10:07:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công tyTNHH NIS Việt Nam liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
31/01/2019 09:58:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công tyTNHH in bao bì Maple Leaf Việt Nam liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2019 12:08:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty CP NIVL, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
20/12/2018 16:04:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Chi nhánh Công ty Cổ phần V-Trac, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
20/12/2018 16:02:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH liên doanh thủy sản Nam Hải, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
20/12/2018 15:57:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Du thuyền Hạ Long AQUA-RHUM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook