Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
07/02/2017 16:01:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING MAY CRAFT (VIỆT NAM), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2017 15:27:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Mir Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2017 15:27:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Duballo Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2017 15:27:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT LỤC BẢO, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2017 15:26:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Quốc tế Cửu Dương Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
28/12/2016 11:04:00
Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Tấn Huy, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
15/12/2016 10:07:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty cổ phần Lâm Dũng, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
30/11/2016 14:13:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Skybridge Dragon Sea, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
23/11/2016 11:01:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Hệ Thống Bắc Cầu, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
23/11/2016 11:01:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH FORTUNE BOON (VN), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Lienhequangcao