Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
17/04/2017 10:37:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Đà Lạt Xanh, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
10/04/2017 08:57:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn đầu tư quốc tế Trung Dung Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/03/2017 10:45:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch chào buổi sáng, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/03/2017 10:44:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế SMART, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
14/03/2017 16:41:00
Sở Kế hoạchvà Đầu tư tỉnh Bình Dương, yêu cầu nhà đầu tư: Côngty TNHH CAPTOPIA Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
22/02/2017 10:29:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHĂN BÔNG XUẤT KHẨU KENT WIEN, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
07/02/2017 16:01:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING MAY CRAFT (VIỆT NAM), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2017 15:27:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Mir Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2017 15:27:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Duballo Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
04/01/2017 15:27:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT LỤC BẢO, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ