Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
16/08/2019 15:05:00
Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Daejung liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
22/07/2019 10:47:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Thái liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
22/07/2019 10:44:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI SINH (SURE) VIỆT NAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/05/2019 11:48:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư Trường Thành liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
02/05/2019 09:55:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty cổ phần Phùng Quân liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
03/04/2019 10:36:00
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: Ông WONG CHI KI liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
03/04/2019 10:35:00
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: K-BIOTECH PTE. LTD liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/03/2019 14:17:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Ông NGUYEN VAN KHANH liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
12/03/2019 11:10:00
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Áo cưới Ánh Linh liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook