Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
19/11/2020 11:39:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư JIN-HEUNG SANDING Co., Ltd. và Ông MIN, KYUNG JIN liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/10/2020 14:30:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư SKS Co., Ltd. và Ông KIM DEOK CHEON liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
22/10/2020 16:30:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai yêu cầu nhà đầu tư Ông FENG ZHENG YU liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
01/10/2020 08:43:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư Bà LEE JEONG HEE liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2020 21:25:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư Ông Yoo Jae Woo, Bà Yoo Jung Mi liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2020 21:24:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH P&F Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
17/08/2020 09:01:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu nhà đầu tư Công ty CP Tơ lụa Hà Nội liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
15/07/2020 09:26:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Minh Việt liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
27/05/2020 13:46:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Gấc Tây Nguyên liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
26/05/2020 13:25:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư TITAN-TECH CO.,LTD (Hàn Quốc) liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»