Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Tấn Huy, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Lò nấu thép Tấn Huy

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: 37121000010

- Ngày cấp lần đầu: 28/06/2007

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Ninh Ích, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: năm 2011

2. Thông tin về nhà đầu tư:

-  Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Tấn Huy

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702000760; Ngày cấp: 04/11/2004; Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ trụ sở: đội 13, thôn Phước Đa, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

-  Điện thoại: 058.631111-847777      Fax: 058.631444

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Tấn Huy

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702000760 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày: 04/11/2004

- Địa chỉ trụ sở chính: đội 13, thôn Phước Đa, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ cơ quan: số 4-6 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3560495      Email: bqlvp@khanhhoa.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Phùng Phan Phương Thảo

- Chức danh: Phó trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: số 4-6 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 058.3560495      Email: pppthao@khanhhoa.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 775 Cập nhật lúc: 28/12/2016 11:04:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tam phia Bac
Trung tam mien trung
Trung tam phia Nam
Website về đầu tư
Danh ba