Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Duballo Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Duballo Việt Nam.

- Số GCNĐT: 98/GP-ĐN.

- Ngày cấp lần đầu: 12/7/2005.

- Địa điểm thực hiện dự án: đường số 9, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: 15/01/2009.

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): Chủ đầu tư bỏ trốn.

 

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: Duballo Co.Ltd.

Địa chỉ trụ sở: 280-21, Hakjang-dong, Sasang-gu, Busan, Korea.

 

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Duballo Việt Nam.

- Số GCNĐT: 98/GP-ĐN do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày: 12/7/2006.

- Địa chỉ trụ sở chính: đường số 9, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

 

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.827.116     Email:

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thái Sơn

- Chức danh: chuyên viên

- Đơn vị công tác: phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0919351279


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.Số lượt đọc: 782 Cập nhật lúc: 04/01/2017 15:27:00

Đầu tư nước ngoài
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016