Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT LỤC BẢO, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án Nhà máy Sản xuất sợi dệt.

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000241 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp.

- Ngày cấp lần đầu: 17/02/2014.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến nay, nhà đầu tư chưa triển khai dự án.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: SILVER MILE (HONG KONG) LIMITED.

Giấy phép thành lập số 1792370 do Cơ quan Đăng ký công ty Đặc khu Hành chính Hồng Kông cấp ngày 28/8/2012.

Địa chỉ trụ sở: Room D 10/F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hồng Kông.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT LỤC BẢO.

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000241 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 17/02/2014.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: (031) 3841 008   Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Hoàng Thị Liên.

- Chức danh: Phó trưởng phòng.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại.

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (031) 3841 008   Email: hoangliendpi@haiphong.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.


Số lượt đọc: 889 Cập nhật lúc: 04/01/2017 15:27:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tam phia Bac
Trung tam mien trung
Trung tam phia Nam
Website về đầu tư
Danh ba