Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING MAY CRAFT (VIỆT NAM), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING MAY CRAFT (VIỆT NAM).

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000566

- Ngày cấp lần đầu: ngày 25 tháng 3 năm 2005

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 02/2012.

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có):

2. Thông tin về nhà đầu tư:

1. Nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: KING MAY HANDICRAFT CO., LTD.

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: Giấy phép thành lập số 506025.

Ngày cấp: ngày 22 tháng 7 năm 2002. Cơ quan cấp: British Virgin Islands.

Địa chỉ trụ sở: Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KING MAY CRAFT (VIỆT NAM).

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: Giấy phép đầu tư số 368/GP-KCN-ĐN do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp lần đầu ngày: 25 tháng 3 năm 2005.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Phan Công Khánh.

- Chức danh: Chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3891945; DĐ: 0983587279; Email:qldn@diza.vn;Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 776 Cập nhật lúc: 07/02/2017 16:01:00

Đầu tư nước ngoài
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016