Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHĂN BÔNG XUẤT KHẨU KENT WIEN, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1.                Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤTKHĂN BÔNG XUẤT KHẨU KENT WIEN

- Số Giấy chứng nhận đầu tư:  411043000563

- Ngày cấp lần đầu:   23/4/2008

- Địa điểm thực hiện dự án: Ấp 6, xã VĩnhLộc B, huyện Bình Chánh, Thàn phố Hồ Chí Minh

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động:  năm 2008

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có):

2.                Thông tin về nhà đầu tư:

a)               Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/Tổ chức: CÔNG TY REEVEXINTERNATIONAL LLC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................

Ngày cấp:...........................................................................................................

Cơ quan cấp:.....................................................................................................

Đại chỉ trụ sở chính đặt tại: số113 Barksdale Professional Center in the City of Newark, County of New Castle,USA.

3.                Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dựán:

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHĂN BÔNG XUẤT KHẨU KENTWIEN.

- Số Giấy chứng nhận đầu tư:  411043000563 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (chứng nhận lần đầu) ngày:23/4/2008.

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 6, xã Vĩnh LộcB, huyện Bình Chánh, Thàn phố Hồ Chí Minh.

4.                Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký Đầutư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ cơ quan: số 32, đường Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ ChíMinh.

- Điện thoại: 08.38227495      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quanđăng ký đầu tư:

- Họ và tên:  Trương Bùi ThanhBình

- Chức danh: Chuyên viên – Phòng Đăng ký Đầu tư

- Đơn vị Công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0945.404.989      Email: tbtbinh.skhdt@tphcm.gov.vn


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 640 Cập nhật lúc: 22/02/2017 10:29:00

Đầu tư nước ngoài
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016