Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạchvà Đầu tư tỉnh Bình Dương, yêu cầu nhà đầu tư: Côngty TNHH CAPTOPIA Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢNXUẤT MŨ VẢI, MŨ DA, GĂNG TAY DA, TÚI XÁCH BẰNG VẢI, VẢI GIẢ DA, QUẦN ÁO CÁC LOẠI.

- Số Giấy chứng nhận đầu tư:461043000738

- Ngày cấp lần đầu: Ngày 30 tháng06 năm 2011.

- Địa điểm thực hiện dự án: đường30/4, phường Phú Thọ, thanh phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động:tháng 05/2014

- Lý do dự án ngừng hoạt động:nhà đầu tư bỏ trốn.

 

2. Thông tin về nhà đầu tư:

-Tên doanh nghiệp/tổ chức: CAPTOPIA CORP

Quyếtđịnh thành lập số: 119111

Ngày cấp: 24/04/1995           Cơquan cấp: Bộ Công thương Hàn Quốc

- Địa chỉ trụ sở: 1520-1, Silim-Dong, Kwanak-Ku,Seoul, Korea

Điện thoại:……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ………….

- Người đại diện: Ông KIM KIDU

Quốc tịch:Hàn Quốc

Hộ chiếusố: YP1861919                Ngày cấp:06/02/2006

Cơ quan cấp:Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Địa chỉthường trú: 1520-1, Silim-Dong, Kwanak-Ku, Seoul, Korea

 

3. Thôngtin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Côngty TNHH CAPTOPIA Việt Nam

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 461043000738 doỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2011.

- Địa chỉ trụ sở chính: đường 30/4, phườngPhú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

4. Thôngtin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạchvà Đầu tư tỉnh Bình Dương

-Địa chỉ cơ quan: Tầng 4, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường LêLợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 06503.822926    Email: kinhtedoingoai@binhduong.gov.vn

Thông tinvề người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Đỗ Vương Long

- Chức danh: Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BìnhDương

-Địa chỉ: Tầng 4, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi,phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 06503.822926    Email: kinhtedoingoai@binhduong.gov.vn


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.


Số lượt đọc: 653 Cập nhật lúc: 14/03/2017 16:41:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tam phia Bac
Trung tam mien trung
Trung tam phia Nam
Website về đầu tư
Danh ba