Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế SMART, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ Logistics.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000205 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chứng nhận lần đầu ngày 10/8/2012.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phòng 817, Trung tâm Thương mại TD, lô 20A, Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: 08/2014.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

2.1. Nhà đầu tư Việt Nam: Bà Trần Thị Thu Huệ; ngày sinh: 19/02/1983; quốc tịch: Việt Nam; chứng minh nhân dân số 031157690 do Công an Hải Phòng cấp ngày 21/5/2008; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 57, lô 6, Xi măng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện tại: số 57, lô 6, Xi măng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

2.2. Nhà đầu tư nước ngoài: Ông Jiao Zi Gang; ngày sinh: 05/10/1969; quốc tịch: Trung Quốc; hộ chiếu số: G59056706 do Bộ Ngoại giao Trung Quốc cấp ngày 21/02/2012; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 25 phố Đăng Châu, phường Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; chỗ ở hiện tại: số nhà 25 phố Đăng Châu, phường Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế SMART.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000205 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chứng nhận lần đầu ngày 10/8/2012.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 817, Trung tâm Thương mại TD, lô 20A, Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Jiao Zi Gang; ngày sinh: 05/10/1969; quốc tịch: Trung Quốc; hộ chiếu số: G59056706 do Bộ Ngoại giao Trung Quốc cấp ngày 21/02/2012; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 25 phố Đăng Châu, phường Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; chỗ ở hiện tại: số nhà 25 phố Đăng Châu, phường Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam; Điện thoại: (031)3842614; Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hà

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Địa chỉ:Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (031)3842119;

- Email:nguyenthithuyha@haiphong.gov.vn


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 614 Cập nhật lúc: 21/03/2017 10:44:00

Đầu tư nước ngoài
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016