Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH GIA HỘI, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án Thực hiện quyền xuất khẩu gỗ.

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000206, chứng nhận lần đầu ngày 19/9/2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp.                     

- Địa điểm thực hiện dự án: Số 54 Khu đô thị mới Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Bà Liang Qiong, sinh ngày 05 tháng 02 năm 1970; quốc tịch: Trung Quốc; hộ chiếu số: G61486693 do Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 23 tháng 4 năm 2012; địa chỉ thường trú: Số 153 đường Dân tộc, khu Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

- Ông Bin Yongliang, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1970; quốc tịch: Trung Quốc; hộ chiếu số: G57085736 do Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 14 tháng 12 năm 2011; địa chỉ thường trú: Số 5 ngõ 6 đường Tiến bộ, khu Hải Thành, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

- Ông Lai Haitao, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1964; quốc tịch: Trung Quốc; hộ chiếu số: G47316742 do Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 11 tháng 02 năm 2011; địa chỉ thường trú: Số 20 đường Học Hưng, thị trấn Liên Châu, huyện Hợp Phủ, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TNHH GIA HỘI.

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000206, chứng nhận lần đầu ngày 19/9/2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp.     

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Khu đô thị mới Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: (031) 3841 008             Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Hoàng Thị Liên.

- Chức danh: Phó trưởng phòng.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại.

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (031) 3841 008   Email: hoangliendpi@haiphong.gov.vnTrong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 922 Cập nhật lúc: 04/05/2017 09:17:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tam phia Bac
Trung tam mien trung
Trung tam phia Nam
Website về đầu tư
Danh ba