Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Chế tạo mắc quần áo An Cương, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy chế tạo mắc quần áo An Cương.

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000066 chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13/8/2008.

- Ngày cấp lần đầu: 25/01/2008.

- Mục tiêu và quy mô của dự án: Sản xuất mắc treo quần áo và các linh kiện, phụ kiện máy sấy giặt, công suất: 225.000.000 sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án đồng thời là trụ sở chính: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng; Diện tích đất sử dụng: 9.713 m2.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Tháng 11/2013.

- Lý do dự án ngừng hoạt động: chấm dứt hoạt động đầu tư tại địa điểm đăng ký không rõ lý do.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Chế tạo linh kiện cơ khí Cao Đức Thiệu Hưng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 330621000004145,

Ngày cấp: 11/11/2002   Cơ quan cấp: Cục Quản lý Nhà nước ngành công thương huyện Thiệu Hưng, Trung Quốc.

Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp trấn Đào Yến, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Chế tạo mắc quần áo An Cương

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000066 chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13/8/2008.

- Địa điểm thực hiện dự án đồng thời là trụ sở chính: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225)3842614   Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Kim Oanh   

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225)3841008   Email: nguyen.kimoanh@haiphong.gov.vn


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 910 Cập nhật lúc: 19/05/2017 10:28:00

30 Năm FDI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Website về đầu tư
Danh bạ điện thoại