Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Quốc tế Designlive, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Quốc tế Designlive

- Giấy chứng nhận đầu tư số:  472023000731

- Ngày cấp lần đầu: Ngày 23 tháng 01 năm 2009

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành (nay là thành phố Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động:  tháng 12 năm 2015

2. Thông tin về nhà đầu tư:

2.1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: Designlive Contract Pty Ltd.,

            - Giấy chứng nhận thành lập số: 131670203

            - Ngày cấp: 17/6/2008. Cơ quan cấp: Úc

            - Địa chỉ trụ sở: 108 Watton Street, Werribee  Melbourne Australia 3030.

2.2. Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty Cổ phần Tiếp thị M

            - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0310211667

            - Ngày cấp: 01/8/2011. Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

            - Địa chỉ trụ sở: Phòng 606, Khu B, Tòa nhà Indochina, số 4, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Quốc tế Designlive

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 472023000731 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp lần đầu ngày:  23/01/2009

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành (nay là thành phố Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Dương Thị Hạt

- Chức danh: Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3891945; Email:qldn@diza.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 609 Cập nhật lúc: 11/09/2017 15:59:00

30 Năm FDI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Website về đầu tư
Danh bạ điện thoại