Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Coreka Partners, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Coreka Partners.

- Giấy chứng nhận đầu tư số:  472043001181.

- Ngày cấp lần đầu: ngày 17 tháng 12 năm 2014.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Agtex Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 3 năm 2017.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Kyung Jin Mobile Co., Ltd.

- Giấy chứng nhận thành lập số: 8648700050.

- Ngày cấp: 13/4/2015. Cơ quan cấp: Hàn Quốc

- Địa chỉ trụ sở: #402, MyunMok-Ro 34, Kwangjin-Ku, Seoul, Korea.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Coreka Partners.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 472043001181 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp lần đầu ngày:  17/12/2014.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Agtex Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Dương Thị Hạt

- Chức danh: Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3891945, số nội bộ 251; Email:qldn@diza.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 957 Cập nhật lúc: 26/09/2017 16:17:00

30 Năm FDI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Danh bạ điện thoại
Trung tâm Xúc tiến
Website về đầu tư