Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - sản xuất Hoàng Tân (nay chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Hoàng Tân), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy Hoàng Tân FURNITURE.

- Giấy chứng nhận đầu tư số Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000045 do  UBND tỉnh Lạng Sơn chứng nhận lần đầu ngày 08/01/2008.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô M3 Cụm công nghiệp địa phương số 2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Năm 2014.

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): Không có khả năng thu xếp vốn của công ty, huy động vốn để triển khai thực hiện dự án.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại - sản xuất Hoàng Tân (nay chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Hoàng Tân).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 4900240604, đăng ký thay đổi lần đầu ngày 12/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/10/2010,  cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ trụ sở: Số 424, đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 02053 713 686             Fax:  02053 713 569

Email: acroma6789@gmail.com;     Website: www.acroma.vn

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ cơ quan: Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: 02053 812 122  

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Hứa Thị Giang

- Chức danh: Trưởng phòng.

- Đơn vị công tác: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

- Điện thoại: 02053 812 570  Email: htgiangls@gmail.com

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy Hoàng Tân FURNITURE.

- Giấy chứng nhận đầu tư số Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000045 do  UBND tỉnh Lạng Sơn chứng nhận lần đầu ngày 08/01/2008.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô M3 Cụm công nghiệp địa phương số 2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Năm 2014.

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): Không có khả năng thu xếp vốn của công ty, huy động vốn để triển khai thực hiện dự án.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại - sản xuất Hoàng Tân (nay chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Hoàng Tân).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 4900240604, đăng ký thay đổi lần đầu ngày 12/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/10/2010,  cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ trụ sở: Số 424, đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 02053 713 686             Fax:  02053 713 569

Email: acroma6789@gmail.com;     Website: www.acroma.vn

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ cơ quan: Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: 02053 812 122  

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Hứa Thị Giang

- Chức danh: Trưởng phòng.

- Đơn vị công tác: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

- Điện thoại: 02053 812 570  Email: htgiangls@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 628 Cập nhật lúc: 30/10/2017 09:56:00

30 Năm FDI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Website về đầu tư
Danh bạ điện thoại