Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn GNS Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Xây dựng sân tập golf, nhà hàng, biệt thự, căn hộ bán và cho thuê;

- Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000121 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chứng nhận lần đầu ngày 25/7/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 25/7/2008.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

   GNS Technology Co., Ltd.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 909, Regent B/D, 547-8 Gu-ui-dong, Kwangjin-gu, Seoul, Korea.

Giấy chứng nhận thành lập số: 110111 ngày 17/01/2008 tại Seongdong District Tax Office (Hàn Quốc).

Người đại diện theo pháp luật: Ông Moon Chang Soo, chức vụ: Chủ tịch, ngày sinh: 21/9/1956, quốc tịch: Hàn Quốc, hộ chiếu số: JR3347476 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 16/6/2006.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty Trách nhiệm hữu hạn GNS Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000121 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chứng nhận lần đầu ngày 25/7/2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 25/7/2008.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Lim Kwang-Ouk, chức vụ: Giám đốc điều hành, sinh ngày: 07/2/1961, quốc tịch: Hàn Quốc, hộ chiếu số: JR3143378 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 22/9/2005, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 201-703, Kyomoon-Dong, Guri City, Gyungki-Do, Hàn Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam; Điện thoại: (0225).3842614; Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hà

 - Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225).3842119;

- Email: nguyenthithuyha@haiphong.gov.vn


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 544 Cập nhật lúc: 06/12/2017 15:32:00

30 Năm FDI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Website về đầu tư
Danh bạ điện thoại