Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Honey Hall, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

3. Dự án Công ty TNHH Honey Hall (tên cũ là Công ty TNHH Công nghiệp Chao Chin):

  a) Thông tin về dự án đầu tư:

  - Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Honey Hall.

  - Số giấy CNĐT: 471043000118 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp.

  - Ngày cấp lần đầu: 24/02/2004.

  - Địa điểm thực hiện dự án: tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, diện tích nhà xưởng sử dụng 1.500 m2 theo hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty 28 (AGTEX).

  - Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Tháng 10/2016.

  - Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): không liên hệ được với chủ đầu tư, dự án không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

  b) Thông tin về nhà đầu tư:

  - Bà Wu, Wei – Đài Loan; sinh ngày 30/11/1970; hộ chiếu số 216641518 cấp ngày 15/10/2008 tại Đài Loan; địa chỉ thường trú tại: 6F, No.150 Dehui Street, Taipeo, Taiwan, R.O.C.

  - Ông Cheng, Jui Shan – Đài Loan; sinh ngày 04/12/1954, hộ chiếu số 214795114 cấp ngày 06/12/2006 tại Đìa Loan, địa chỉ thường trú tại: 6F, No.150 Dehui Street, Taipeo, Taiwan, R.O.C.      

  c) Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

  - Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Honey Hall.

  - Số giấy CNĐT: 471043000118 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/02/2004, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 24/5/2011.

 - Địa chỉ trụ sở chính: phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

II. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3827116 – 3822505.

III. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Hữu Tâm.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 090.541.3974


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 967 Cập nhật lúc: 06/12/2017 15:56:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook