Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Shin Kwang Global Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

a) Thông tin về dự án đầu tư:

          - Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH MTV Shin Kwang Global Việt Nam.

          - Số giấy CNĐT: 471043000364 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp.

          - Ngày cấp lần đầu: 15/01/2013.

          - Địa điểm thực hiện dự án: tại số 09/TT An Bình, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

          - Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Tháng 7/2015.

          - Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): không liên hệ được với chủ đầu tư, dự án không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

          b) Thông tin về nhà đầu tư:

          - Tên doanh nghiệp/tổ chức: Shin Kwang Construction Co., Ltd.

          - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 161511-0017751

          - Ngày cấp: do Văn phòng thuế quận Cheonan, Chungcheonam, Hàn Quốc cấp ngày 06/9/1995.

          - Địa chỉ trụ sở: số 206-2, Shinbu-dong, Dongnamgu, Cheonan City, Chungcheonam-do, Hàn Quốc. 

          c) Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

          - Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH MTV Shin Kwang Global Việt Nam.

          - Số giấy CNĐT: 471043000364 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/01/2013, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 05/6/2014.

          - Địa chỉ trụ sở chính: tại số 09/TT An Bình, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

II. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3827116 – 3822505.

III. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Hữu Tâm.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 090.541.3974


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 973 Cập nhật lúc: 19/12/2017 09:28:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook