Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Cục Đầu tư nước ngoài chuyển địa điển làm việc từ Nhà D - Số 6B, Hoàng Diệu sang Nhà E và Nhà F - Số 6B, Hoàng Diệu.
Sơ đồ phòng làm việc Cục Đầu tư nước ngoài:


Cục Đầu tư nước ngoài xin thông báo ./.

Số lượt đọc: 4095 Cập nhật lúc: 11/01/2018 11:29:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ