Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Va2xuco, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Tóm tắt nội dung:

Công ty CP tập đoàn Va2xuco được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 19121000285 ngày 20/11/2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng đồ gỗ nội thất, ngoại thất; Mục tiêu: xây dựng nhà máy sản xuất hàng đồ gỗ nội, ngoại thât; Địa điểm thực hiện tại xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Tổng vốn đầu tư đăng ký 43,797 tỷ đồng; Tiến độ thực hiện Dự án 14 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Do Công ty CP tập đoàn Va2xuco gặp khó khăn về tài chính, không còn khả năng để trả nợ nên đã bị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc phát mại tài sản. Công ty TNHH SY Vina đã trúng đấu giá và mua lại toàn bộ tài sản trên đất diện tích 24.518m2 theo Hợp đồng mua bán tài sản số 07/2017/BĐG (PL HĐ 07.4) ngày 29/6/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn số 3436/SKHĐT-KTĐN ngày 21/11/2017 đề nghị Công ty CP tập đoàn Va2xuco thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Tiếp sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 20/SKHĐT-KTĐN ngày 05/01/2018 đề nghị UBND xã Hoàn Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ liên lạc với Công ty CP tập đoàn Va2xuco. Tuy nhiên, đến nay Công ty CP tập đoàn Va2xuco vẫn không làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án.

2. Đề nghị:

Căn cứ theo điểm C Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định: Gi văn bản đề nghị hỗ trợ liên lạc với nhà đầu tư đến Ủy ban nhân dân cp xã nơi nhà đầu tư cư trú (đối với nhà đầu tư trong nước là cá nhân), cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà nhà đầu tư mang quốc tịch (đối với nhà đầu tư nước ngoài) đồng thời đăng tải thông báo yêu cu nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư để giải quyết việc chm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong thời hạn 90 ngày trên Cng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc kính đề nghị Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài với nội dung như sau:

2.1. Dự án Công ty cổ phần tập đoàn Va2xuco:

            a) Thông tin về dự án đầu tư:

  - Tên dự án đầu tư: đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng đồ gỗ nội thất, ngoại thất.

            - Giấy chứng nhận đầu tư số 19121000285 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp chứng nhận lần đầu ngày 20/11/2009.

            - Địa điểm thực hiện dự án: xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

            - Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Tháng 02/2017.

            - Lý do dự án ngừng hoạt động: dự án không hoạt động do bị phát mại tài sản; không liên hệ được với chủ đầu tư.

            b) Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty CP tập đoàn Va2xuco.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500312709 12/11/2008 do Phòng Đăng ký kinh doanh chứng nhận lần đầu ngày 12/11/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 08/11/2013;

            - Địa chỉ trụ sở chính: xóm Bắc, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ cơ quan: số 38-40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 02113.862.480.

2.3. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lưu Bách Thắng.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 38-40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0963.26.29.29

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 768 Cập nhật lúc: 02/03/2018 09:02:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook