Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO WON, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO WON.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3212712210. Ngày cấp lần đầu: 15/6/2011, thay đổi lần thứ ba ngày 29/12/2017.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: ngày 25/10/2018.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: Ông KIM DAE GUN

Hộ chiếu số M86891416.

Ngày cấp: ngày 20 tháng 7 năm 2010. Cơ quan cấp: Hàn Quốc.

Địa chỉ trụ sở chính: 103 Dong 903 ho, Dong Sang in, Ja-I Apt, Dae gu city, Hàn Quốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO WON.

- Số GCNĐKDN: 3602519630 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày: ngày 15 tháng 6 năm 2011.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Dương Thị Hạt.

- Chức danh: Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3891945; DĐ: 0986799055; Email:qldn@diza.vn; 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 341 Cập nhật lúc: 18/12/2018 09:45:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook