Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH liên doanh thủy sản Nam Hải, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án nuôi trồng thủy sản.

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: 221.022.000.093.

- Ngày cấp lần đầu: 20/8/2007

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: năm 2015

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): Nhà đầu tư không thông báo ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: …………….Email: …………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức:

Nhà đầu tư thứ nhất: Công ty TNHH thủy sản Nam Hải.

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: 2202001543. Ngày cấp: 17/4/2007. Cơ quan cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ trụ sở: Thôn Yên Lập, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh (nay là Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên Quảng ).

Điện thoại: …………Fax: …………… Email: ……… Website: ………….

Nhà đầu tư thứ hai: Công ty liên doanh thủy sản G&A.

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: 25/GP-QN. Ngày cấp: 28/11/2001. Cơ quan cấp: UBND tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ trụ sở: Thôn Yên Lập, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh (nay là Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Điện thoại: 0333873188 Fax: ………… Email: ……… Website: ………….

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH liên doanh thủy sản Nam Hải.

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: 221.022.000.093 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày: 20/8/2007.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ cơ quan: Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0333835693    Email: skhvdt@quangninh.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Đào Thị Thanh Huyền

- Chức danh: Phó trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại:: 0333835693/0936879496   Email: thanhxuan77@gmail.com

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 283 Cập nhật lúc: 20/12/2018 16:02:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook