Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công tyTNHH S-One Tech liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

Tên dự án: Nhà máy S-One Tech.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường TS 10/8, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 09/2018 đến nay.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

Nhà đầu tư: Công tyTNHH S-One Tech.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5470867588 (GCN thay đổi lần 01 thay thế nội dung dự án đầu tư tại GCNĐT số 212023.000795 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp ngày 16/12/2016.

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn.

Người đại diện theo pháp luật: JEONG HAE HWA

Sinh năm: 1978; Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số: DG1415575 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 20/10/2006.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Rm 1202 World Meridian Apt. 106, Baekcheon-dong, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

Chổ ở hiện nay: Rm 1202 World Meridian Apt. 106, Baekcheon-dong, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

- Địa chỉ: số 10 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: (84)222.3825.232

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Chu Đức Đạo.

- Chức danh: Chuyên viên phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Địa chỉ: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh - số 10 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa , thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại: (84)222.3826.892

- Email: cddao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 359 Cập nhật lúc: 31/01/2019 10:10:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Tập đoàn Vingroup
Công ty Coca-Cola
Viettel
Vietcombank
VietinBank
SHB
SAMSUNG
Acecook