Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sông Thương liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái ven sông Thương.

- Mã số dự án: 20121000374

- Ngày cấp lần đầu: 10/06/2011; Cơ quan cấp: UBND tỉnh Bắc Giang

- Địa điểm thực hiện dự án: Bãi sông đê tả Thương từ K9+200 đến K9+450, tổ dân phố Chi Ly, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 03/2019.

- Lý do:  Nhà đầu tư tự ngừng hoạt động của dự án.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sông Thương.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400283211 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 16/10/2001 và cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 20/8/2015.

- Địa chỉ trụ sở: Khu du lịch sinh thái ven Sông Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.            

3.Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sông Thương.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400283211 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 16/10/2001 và cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 20/8/2015.

- Địa chỉ trụ sở: Khu du lịch sinh thái ven Sông Thương, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.3854.317

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên:  Lương Đình Định.

- Chức danh: PTP Hợp tác và Kinh tế đối ngoại.

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.3859.606

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 528 Cập nhật lúc: 12/09/2019 16:32:00

Tin khác