Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư: Ông HONG KUNYUN liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HHJ VINA

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư mới số 2, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Tháng 6/2019.

2. Thông tin về nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Thông tin về nhà đầu tư: Ông HONG KUNYUN; Sinh ngày: 06/11/1955; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số: M81942441 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 11/06/2009; Địa chỉ thường trú: 82-2, Ja yang Ro, 20 Gil, Khang Jin Gu, Seoul, Hàn Quốc; Chỗ ở hiện tại: Khu dân cư mới số 2, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0974693947.

- Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH HHJ VINA, Mã số doanh nghiệp 2400795435, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 18/5/2016; Địa chỉ trụ sở: Khu dân cư mới số 2, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043859606

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ và tên:  Nguyễn Văn Đức; Chức vụ: Phó Trưởng phòng; Đơn vị: Phòng Kinh tế đối ngoại; Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ email: ducchp@gmail.com; Số điện thoại: 0918 601 078.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 499 Cập nhật lúc: 21/10/2019 09:39:00

Tin khác