Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai yêu cầu nhà đầu tư Ông FENG ZHENG YU liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu t​ư

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Vạn Chúng.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 12.1.0.4.3.000 033 do UBND tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 13/3/2013.

- Địa điểm thực hiện Dự án: Tầng 1, 2 Tòa Nhà Trung tâm Thương mại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Tháng 5/2018.

- Lý do dự án ngừng hoạt động: Nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo đăng ký.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

- Nhà đầu tư: Ông FENG ZHENG YU, sinh ngày: 20/4/1965; quốc tịch: Trung Quốc; số hộ chiếu: E05842178 do Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an Trung Quốc cấp ngày 13/11/2012; địa chỉ thường trú: 4-1 Đơn Nguyên nhà 2, số 268 đường Kim Long, Khu Du Bắc, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ cơ quan: Trụ sở khối 2, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- ​Điện thoại: 0214.3.840.810

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 420 Cập nhật lúc: 22/10/2020 16:30:00