Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư SKS Co., Ltd. và Ông KIM DEOK CHEON liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu t​ư

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Kumsung Vina.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 1046064108 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/9/2005, thay đổi lần thứ bảy ngày 28/02/2019.

- Địa điểm thực hiện Dự án: Đường số 9, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Tháng 4/2019.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: SKS Co., Ltd; giấy phép thành lập số: 64660 cấp ngày 15/7/2005 tại Hàn Quốc; địa chỉ trụ sở: 706-3 Cheonggang-ri, Gijang-eup, Gi Jang-gyn, Busan, Korea.

- Nhà đầu tư: Ông KIM DEOK CHEON, sinh ngày: 08/9/1956; quốc tịch: Hàn Quốc; số hộ chiếu: BS2192784 cấp ngày 22/6/2005 tại Hàn Quốc; địa chỉ thường trú: 279-62 Myeon Giang-Dong-Dong, Rae-Gu, Busan, Korea.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Kumsung Vina

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600748755, đăng ký lần đầu ngày 08/9/2005, thay đổi lần thứ nhất ngày 08/8/2018.

- Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- ​Điện thoại: 0251.3892378

- E-mail: diza@diza.vn

5. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Họ tên: Trần Thị Ngọc Hạnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3891945

- E-mail: qldn@diza.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 498 Cập nhật lúc: 27/10/2020 14:30:00