Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư JIN-HEUNG SANDING Co., Ltd. và Ông MIN, KYUNG JIN liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư
- Tên dự án đầu tư: Dự án nhà máy Jin-Heung Metal Vina
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4304510635.
- Ngày cấp lần đầu: 29/8/2017, cấp lại (do bị mất) ngày 04/01/2019.
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô D1, D2 (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Xuân Thu), KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 04/2020

2. Thông tin về nhà đầu tư

2.1 Nhà đầu tư thứ nhất:
a. Tên nhà đầu tư: JIN-HEUNG SANDING CO., LTD.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 120111-0694506 do Văn phòng đăng ký Tòa án quận Incheon cấp ngày 05/02/2014
- Địa chỉ trụ sở chính: Namchon- dong 37 blocks 2 lots, 14, Namdong-daero 370 Beon-Gil, Namdong-gu, Incheon, Hàn Quốc.
- Email: e30ge30g@daum.net
b. Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư:
- Họ và tên: KIM, HYE KYUNG
- Giới tính: Nữ
- Chức danh: Giám đốc đại diện
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Sinh ngày: 12/06/1975
- Hộ chiếu số: M57415092
- Ngày cấp: 07/02/2012
- Cơ quan cấp: Bộ Ngoại giao và thương mại Hàn Quốc
- Địa chỉ thường trú/chỗ ở hiện tại: #209-2402 (Songdo-dong, Songdo Castle & Haemoro), 136, Songdogwahak-ro 51-beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc.
2.2. Nhà đầu tư thứ hai:
- Họ và tên: MIN, KYUNG JIN
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày:17/10/1963
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Hộ chiếu số: M55027585
- Ngày cấp: 08/02/2012
- Cơ quan cấp: Bộ Ngoại giao và thương mại Hàn Quốc
- Địa chỉ thường trú: #209-2402 (Songdo-dong, Songdo Castle & Haemoro), 136, Songdogwahak-ro 51-beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc.
- Chỗ ở hiện tại: Ngã 6 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Jin-Heung Metal Vina
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400821477 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 30/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 12/03/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất D1-D2 Khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếch, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông MIN, KYUNG JIN; chức vụ: Giám đốc; sinh ngày: 17/10/1963; quốc tịch: Hàn Quốc; hộ chiếu số: M55027585, ngày cấp: 08/02/2012, nơi cấp: Hàn Quốc; địa chỉ thường trú tại: #209-2402 (Songdo-dong, Songdo Castle & Haemoro), 136, Songdogwahak-ro 51-beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc; chỗ ở hiện tại: Ngã 6 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
- Địa chỉ cơ quan: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204 3566971; Email: ban_qlkcn_vt@bacgiang.gov.vn

5. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Hưng
- Chức danh: Phó Trưởng phòng
- Đơn vị công tác: Phòng quản lý đầu tư
- Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204 3566973; Email: hungnv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 543 Cập nhật lúc: 19/11/2020 11:39:00