Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
HỎI ĐÁP
Gửi câu hỏi
* Họ và tên:
* E-mail:
* Nội dung câu hỏi:
Mã xác nhận:

(Chú ý: Nếu không đọc được mã xác nhận, click chuột vào nút trên
để lấy mã khác.)
* Nhập mã xác nhận:
   
Câu hỏi:
Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành nghề “cắt tạo dáng và hoàn thiện sản phẩm đá trong xây dựng và sản xuất đồ gia dụng bằng đá” có được không?

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:43 CH
Trả lời:
Với mục tiêu “cắt tạo dáng và hoàn thiện sản phẩm đá trong xây dựng và sản xuất đồ gia dụng bằng đá” là các hoạt động thuộc về lĩnh vực sản xuất, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; và không có quy định hạn chế về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, cần kiểm tra lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp Việt Nam, nếu có ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4, Điều 3 Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ.Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:43 CH
Câu hỏi:
Công ty A (100% vốn nước ngoài)  được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với ngành nghề đăng ký kinh doanh là “sản xuất đồ chơi, trò chơi” có được phép làm gia công sản phẩm về đồ chơi, trò chơi cho nước ngoài và trong nước không?

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:37 CH
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư về quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì nhà đầu tư được “thực hiện hoạt động gia công, gia công lại sản phẩm; đặt gia công và gia công lại trong nước, đặt gia công ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về thương mại”
Khoản 5 Phần II thông tư số 4/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn nước ngoài, thì doanh nghiệp có vốn nước ngoài được nhận gia công, gia công lại sản phẩm phù hợp với mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy CNĐT.
Lưu ý, doanh nghiệp chỉ được thực hiện gia công các sản phẩm đồ chơi từ nhựa và đồ chơi không thuộc diện cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; các đồ chơi thuộc diện đủ điều kiện lưu hành trên thị trường theo quy định của pháp luật về quản lý đồ chơi, trò chơi.Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:37 CH
Câu hỏi:
Nhà đầu tư Nhật Bản thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam có được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm trò chơi điện tử có thưởng) như billard/bida, bowling, ném phi tiêu, cầu trượt, câu cá trong nhà…tại các trung tâm thương mại, khu phức hợp, khu mua sắm cao cấp” không?

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:37 CH
Trả lời:
Về mục tiêu “dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm trò chơi điện tử có thưởng) như billard/bida, bowling, ném phi tiêu, cầu trượt, câu cá trong nhà…tại các trung tâm thương mại, khu phức hợp, khu mua sắm cao cấp” (mã ngành 9329):  không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và không bị hạn chế trong Hiệp định về tự do xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam ký ngày 14/11/2003 về tự do xúc tiến và bảo hộ đầu tư. Do vậy, về nguyên tắc, nhà đầu tư Nhật Bản có thể đầu tư vào lĩnh vực nêu trên.

Để thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nêu trên, nhà đầu tư cần làm thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ và trình tự xin cấp phép được quy định cụ thể tại Điều 46 và Điều 47 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:37 CH
Câu hỏi:
Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên có được lớn hơn vốn điều lệ của chủ sở hữu hay không? (trường hợp chủ sở hữu là một tổ chức, 1 pháp nhân) Nếu có thì có cần thêm giấy tờ xác minh việc đó không?
(Nguyen Thu Ha, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Email: hant@hapi.gov.vn)

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:13 CH
Trả lời:
Hiện nay chưa có quy định về mối quan hệ giữa vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên và vốn điều lệ của chủ sở hữu (thực chất gọi là vốn chủ sở hữu thì đúng hơn). Theo logic vấn đề, thì vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên không thể lớn hơn vốn chủ sở hữu vì thực chất, vốn điều lệ là vốn chủ sở hữu.


Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:13 CH
Câu hỏi:
Đối với địa điểm kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì người đứng đầu địa điểm kinh doanh đó có phải có chứng chỉ hành nghề không?
(Nguyen Minh Ha,  Email: hanm@hapi.gov.vn)

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:12 CH
Trả lời:
Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 88 không yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể, có thể có quy định bắt buộc. Ví dụ: bạn kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân thì Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân quy định người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. Khái niệm về cơ sở kinh doanh ở đây đã bao gồm cả chi nhánh và địa điểm kinh doanh


Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:12 CH
Câu hỏi:
Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên có được lớn hơn vốn điều lệ của chủ sở hữu hay không? (trường hợp chủ sở hữu là một tổ chức, 1 pháp nhân) Nếu có thì có cần thêm giấy tờ xác minh việc đó không?

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:10 CH
Trả lời:
Hiện nay chưa có quy định về mối quan hệ giữa vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên và vốn điều lệ của chủ sở hữu (thực chất gọi là vốn chủ sở hữu thì đúng hơn). Theo logic vấn đề, thì vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên không thể lớn hơn vốn chủ sở hữu vì thực chất, vốn điều lệ là vốn chủ sở hữu.


Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:10 CH
Câu hỏi:
Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài tại Việt nam , có thể xin phép Việt nam để đâu tư sang nước thứ ba hay không ?

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:10 CH
Trả lời:
Nếu bản thân doanh nghiệp có dự án trực tiếp ra nước ngoài thì có thể xin đầu tư từ Việt nam. Nếu nhà đầu tư của doanh nghiệp có dự án thì không thông qua Việt nam


Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:10 CH
Câu hỏi:
Một doanh nghiệp Việt nam muốn đầu tư ra nước ngoài, có điều kiện bắt buộc về mức vốn điều lệ hay không ?

Người gửi:
Ngày gửi: 18/08/2014 3:27:09 CH
Trả lời:
Mọi cá nhân , tổ chức có giấy phép kinh doanh và có dự án thực hiện ở nước ngoài đều có thể xin cấp thủ tục đầu tư , không quy định về mức vốn điều lệ


Người trả lời:
Ngày trả lời: 18/08/2014 3:27:09 CH
Câu hỏi:
Xin quý bộ giải đáp giúp: nếu công ty liên doanh giữa nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài muốn tham gia hoạt động thương mại điện tử, thì có quy định nào về tỉ lệ vốn giữa hai bên không? Xin cảm ơn.

Người gửi: Nguyễn Tường Quang
Ngày gửi: 15/07/2014 8:47:07 SA
Trả lời:


Người trả lời:
Ngày trả lời: 15/07/2014 8:47:07 SA
Câu hỏi:
Đối với địa điểm kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì người đứng đầu địa điểm kinh doanh đó có phải có chứng chỉ hành nghề không?

Người gửi: Nguyễn Đình An
Ngày gửi: 25/06/2014 5:01:42 CH
Trả lời:
Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 88 không yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể, có thể có quy định bắt buộc. Ví dụ: bạn kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân thì Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân quy định người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. Khái niệm về cơ sở kinh doanh ở đây đã bao gồm cả chi nhánh và địa điểm kinh doanh


Người trả lời: BIZPORTAL0\Administrator
Ngày trả lời: 25/06/2014 5:02:33 CH
  1 - 10  Trang tiếp