Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
dautunuocngoai.gov.vn

1. Video hướng dẫn nhà đầu tư khai hồ sơ trực tuyến: link download; link xem online

2. Video hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ: link download; link xem online

3. Video hướng dẫn xử lý hồ sơ: link download; link xem online

4. Video hướng dẫn trả hồ sơ: link download; link xem online

5. Video hướng dẫn quản trị hệ thống: link download; link xem online

6. Video hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo online: link download; link xem online
Số lượt đọc: 14174 Cập nhật lúc: 03/03/2015 15:50:00

Tin khác