Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Video hướng dẫn nhà đầu tư khai hồ sơ trực tuyến: link download; link xem online

2. Video hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ: link download; link xem online

3. Video hướng dẫn xử lý hồ sơ: link download; link xem online

4. Video hướng dẫn trả hồ sơ: link download; link xem online

5. Video hướng dẫn quản trị hệ thống: link download; link xem online

6. Video hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo online: link download; link xem online
Số lượt đọc: 19477 Cập nhật lúc: 03/03/2015 15:50:00

Tin khác