Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và công bố mẫu giấy sử dụng để in Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên Cổng thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố mẫu giấy in Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:1. Mẫu bìa đựng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Khổ giấy: A3 gấp đôi. 
- Loại giấy: giấy C300, in 4 màu 1 mặt, cán bóng mặt ngoài. 
- Mẫu thiết kế download tại đây: Giấy bìa đựng GCNĐKĐT 

2. Mẫu giấy in Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
- Khổ giấy: A4
- Loại giấy: C150, in 2 màu, 1 mặt, không cán bóng. 
- Mẫu thiết kế download tại đây: Giấy in GCNĐKĐT

File thiết kế để in giấy download tại đây: File bìa;  file ruột

Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 5970 Cập nhật lúc: 19/01/2016 10:49:00