Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tướng Chính phủ ba nước Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam ký kết Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao CLV 9. Ảnh: Chinhphu.vn
Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ ba nước Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam tại Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam lần thứ 9 diễn ra ngày 23/11/2016, tại Xiêm Riệp, Cam-pu-chia.

Tại Hội nghị, ba Thủ tướng đều khẳng định cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam (CLV) giàu tiềm năng nhưng vẫn còn chậm phát triển, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm kết nối ba nền kinh tế trên nhiều lĩnh vực.

Ba Thủ tướng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong các lĩnh vực then chốt như an ninh, quốc phòng, đầu tư-thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch; Trao đổi về tình hình và triển vọng của Khu vực Tam giác phát triển CLV, vai trò của hợp tác CLV đối với sự phát triển của mỗi nước.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, ba Thủ tướng giao Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển CLV tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch hành động kết nối nền kinh tế ba nước CLV đến năm 2030 để sớm đưa vào thực hiện nhằm phát huy tiềm năng của 13 tỉnh trong Khu vực và xây dựng Quy hoạch phát triển ngành du lịch Khu vực Tam giác phát triển CLV; Giao Bộ Nông nghiệp ba nước phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su trong Khu vực Tam giác phát triển CLV.

Ba Thủ tướng cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên… đồng thời kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác phát triển vào các dự án hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV.

Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng ba nước đã ký kết Tuyên bố chung của Hội nghị và thông qua danh sách 15 dự án ưu tiên của khu vực Tam giác Phát triển CLV để phối hợp vận động đầu tư từ các đối tác phát triển. Ba Thủ tướng cũng chứng kiến Lễ ký “Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực Tam giác Phát triển CLV” và nhất trí tổ chức Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 10 tại Việt Nam vào năm 2018./.

mpi.gov.vn
Số lượt đọc: 15785 Cập nhật lúc: 13/01/2017 15:15:00