Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Cà Mau sẽ tập trung quảng bá hình ảnh của địa phương ra nước ngoài
Đó là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Cà Mau năm 2017, vừa được UBND tỉnh Cà Mau ban hành.

Theo đó, Cà Mau sẽ tập trung thông tin về chủ trương, đường  lối của Đảng, chính sách,  pháp luật  của Nhà nước, của địa phương. Tăng  cường nội dung, hình thức, phương thức thông tin để quảng bá hình ảnh, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm đặc trưng của  Cà Mau ra thế giới.

Đặc biệt, Cà Mau cũng chú trọng giới thiệu tổng quan, quảng bá tiềm năng, lợi thế và sự hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, của địa phương Cà Mau; nhằm thu hút, hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước. Cung cấp các thông tin chính thống, tranh thủ các phóng viên nước ngoài thông tin về Cà Mau qua báo chí và truyền thông quốc tế…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc tăng cường công tác thông tinđ ối ngoại tỉnh Cà Mau năm 2017,  nhằm tạo sức mạnh và chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông tin đối ngoại. Góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh Cà Mau trong những tới.

BK


Số lượt đọc: 6482 Cập nhật lúc: 30/03/2017 10:25:00