Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
dautunuocngoai.gov.vn
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH LT, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH LT

- Giấy phép số: 201/GPĐC1-KCN-HCM

- Ngày cấp lần đầu: 14/11/2005

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô D/IV, đường 4, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 8/2009

2. Thông tin về nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: LY HANG Giới tính: Nam

Chỗ ở hiện tại: 5610 Bloomfield DR #203, Alexandria, VA 22312, The United States of America.

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TNHH LT

- Giấy phép số: 201/GPĐC1-KCN-HCM do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày: 14/11/2005

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D/IV, đường 4, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ cơ quan: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38232576 Email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38232576 Email: hpnthinh.hepza@tpchm.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 226 Cập nhật lúc: 11/05/2018 09:10:00