Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH THERMATEX VIỆT NAM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH THERMATEX VIỆT NAM

- Giấy phép số: 11/GPĐC1-KCN-HCM

- Ngày cấp lần đầu: 04/12/2000

- Địa điểm thực hiện dự án: khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 08/2004

2. Thông tin về nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

b.1) Nhà đầu tư thứ nhất:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Ngân Sơn

Địa chỉ trụ sở: 27-31 Hùng Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

b.2) Nhà đầu tư thứ hai:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Địa chỉ trụ sở: 93/8B Hùng Vương nối dài, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

b.3) Nhà đầu tư thứ ba:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty Sennaway Pty. Limited

Địa chỉ trụ sở: Suite 140, 418 Pitt Street, Sydney NWS 2000, Australia

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY LIÊN DOANH THERMATEX VIỆT NAM

- Giấy phép số: 11/GPĐC1-KCN-HCM do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày: 04/12/2000

- Địa chỉ trụ sở chính: khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ cơ quan: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38232576 Email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Ông Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38232576 Email: hpnthinh.hepza@tpchm.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 950 Cập nhật lúc: 11/05/2018 09:15:00