Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Aelim Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1.             Thông tin về dự án đầu tư:

-    Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư sản xuất, lăp ráp linh kiện điện thoại Aelim Vina.

-  Giấy chứng nhận đầu tư số 072 043 000 043 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định chứng nhận lần đầu ngày 12/02/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 24/6/2015.

-  Địa điểm thực hiện dự án: Lô B2(C5-7), Đường N4, KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (Thuê một phần diện tích nhà xưởng của Công ty TNHH Đại Tần theo Hợp đồng thuê văn phòng và nhà xưởng số 06/2015HĐTVPNX ký ngày 20/01/2015).

-  Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Dự án ngừng hoạt động kể từ ngày 24/4/2018 đến nay theo Đơn trình báo của Tập thể người lao động của Công ty TNHH Aelim Vina.

2.                  Thông tin về nhà đầu tư:

2.1. Nhà đầu tư thứ nhất:

- Họ và tên: SOHN  JINWOO                       Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số M25579903 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 14/6/2013.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 105-505, Gohap Apt, Jeongwang 4dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

2.2. Nhà đầu tư thứ hai:

- Họ và tên: KIM JONG YEOL                     Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Hàn Quốc

- Hộ chiếu số M43817820 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 21/6/2013.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 213-104, Samsan town 2, 333, Subyeon-ro, Bupyeong-gu, Incheon-si, Hàn Quốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Aelim Vina.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0601065682 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 10/5/2017.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B2(C5-7), Đường N4, KCN Hòa Xá (Thuê văn phòng, nhà xưởng của Công ty TNHH Đại Tần), xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Sohn Jinwoo; sinh ngày 01/4/1969; quốc tịch Hàn Quốc; hộ chiếu số M25579903 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 14/6/2013; địa chỉ thường trú 105-505, Gohap Apt, Jeongwang 4dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ: Km105, Quốc Lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 680 806/ 02283 680 335; Email: info@izanamdinh.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền                  

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Đầu tư.

- Địa chỉ: Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định - Km105, Quốc Lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 368 25 37 

- Email:tranthithuhuyen.bql@namdinh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 1602 Cập nhật lúc: 28/06/2018 15:05:00

Tin khác
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ