Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Các dự án điện gió được thúc đẩy tại Đắk Lắk
Trên đây là lưu ý của UBND tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan thuộc Tỉnh, về chủ trương thu hút đầu tư điện gió để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Tại cuộc làm việc, bên cạnh việc cơ bản đồng ý với chủ trương thu hút đầu tư về điện gió để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk; các đại biểu tham dự cũng nhấn mạnh cần nghiên cứu lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực về kinh tế; ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục đầu tư liên quan đến năng lượng điện gió; cho chủ trương khảo sát trong thời gian nhất định...

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã thống nhất việc giao cho các sở, ngành tham gia công tác chuyên môn trong việc thực hiện các dự án điện gió. Bên cạnh đó, ông Phạm Ngọc Nghị cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  Đắk Lắk thực hiện việc tham mưu văn bản hướng dẫn thủ tục cho các sở, ngành triển khai, các nhà đầu tư thực hiện. Đồng thời, là đơn vị đầu mối tiến hành các nội dung có liên quan đến các dự án điện gió đủ điều kiện đầu tư, để trình UBND Tỉnh ban hành quyết định đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Qua đó, giảm bớt thời gian, công sức của Tỉnh và nhà đầu tư…

Tiềm năng trong phát triển các dự án điện gió của tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là khá lớn, nhưng việc triển khai đầu tư còn hạn chế do một số nguyên nhân như: số lượng vùng tiềm năng, địa bàn theo quy hoạch điện gió thấp hơn nhu cầu của nhà đầu tư đã đăng ký; quy trình thực hiện dự án điện gió mất nhiều thời gian; các dự án chưa đề xuất vị trí khảo sát cụ thể...

Đắk Lắk hiện thu hút được 31 dự án điện gió của 19 nhà đầu tư (có 6 nhà đầu tư nước ngoài) với tổng công suất là 2.605 MW. Trong đó có 01 dự án đang triển khai xây dựng; 02 dự án đang trong giai đoạn khảo sát đo gió; 03 dự án UBND tỉnh thu hồi do không triển khai; 25 dự án đăng ký mới.

BK


Số lượt đọc: 2336 Cập nhật lúc: 02/07/2018 15:06:00